Zajęcia sekcji Showdown 2019

Organizacja Zajęć Sekcji Sportowych Osób Niepełnosprawnych

Projekt Finansowany ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki