Wsparcie rozwoju Showdown w Wałbrzychu

Wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”:

Podzadanie nr 3 – „Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”,

Działanie nr 1- Przeprowadzenie turnieju showdown dla 16 osób niepełnosprawnych w dniu 6.04.2019r

Projekt Finansowany Ze Środków Gminy Wałbrzych

Skip to content