CZAS NA INTEGRACJE – SHOWDOWN POD MNISZKIEM-PFRON 2024 -ZAPYTANIE OFERTOWE