Dosanowe wyzywania – warcaby

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
 „DOSANOWE WYZWANIE WARCABOWE”
w ramach projektu pn. „Wyzwania Bez Widzenia”

I.      Organizator

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych w Wałbrzychu;
 • Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2023 pn. „Możemy Więcej”, kierunek pomocy 3.

II.     Cele

 • Przeprowadzenie w 2024 r. zawodów warcabach stupolowych, o zasięgu ponadregionalnym, dla osób z dysfunkcją wzroku;
 • Wzrost poprzez sport aktywności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku , poprawa ich umiejętności i sprawności ogólnej a także wzrost aktywności społecznej osób objętych projektem.

III     Uczestnictwo

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
 • W turnieju w pierwszej kolejności mogą brać udział zawodnicy z województw : Dolnośląskiego,  Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Śląskiego, nie wykluczamy zgłoszeń z pozostałych województw.
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest okazać organizatorowi na odprawie technicznej poprzedzającej turniej , zawody dowód osobisty oraz oryginał aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności, a także przesłać kopię orzeczenia (skan, nie zdjęcie), drogą elektroniczną na adres dosan.walbrzych@gmail.com ;
 • O zakwalifikowaniu do  zawodów decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia nadesłane po terminie mogą być pominięte, a wolne miejsce będzie zaproponowane pierwszemu zawodnikowi z listy rezerwowej;
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zawodników z poszczególnych klubów/ekip itp. ;
 • Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.

IV.    Zakwaterowanie i wyżywienie

 • W trakcie trwania imprezy sportowej wszystkim uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie.

V.     Nagrody

 • Dla trzech najlepszych osób z każdej kategorii startowej przewidziane są nagrody rzeczowe.

VI.    Informacje dodatkowe

 • Ilość miejsc ograniczona;
 • Planowany termin i miejsce przeprowadzenia turnieju:

08 – 14.07.2024r, Ośrodek wypoczynkowy Alicja, ul. Koszarowa 7, 76-270 Ustka.

 • Wszelkie pytania prosimy kierować na dosan.walbrzych@gmail.com oraz pod nr tel. 608101752 (poniedziałek-piątek, godz. 09:00-15:00).

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Madaliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content