Czas Na Integracje – Showdown pod Mniszkiem-Pfron 2024

 1. Organizator
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych w Wałbrzychu;
 • Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2023 pn. „Możemy Więcej”, kierunek pomocy 3.
 1. Cele
 • Przeprowadzenie w 2024 r. imprezy sportowej w  formie turnieju w dwóch dyscyplinach sportowych, showdown oraz bowling, o zasięgu ogólnopolskim dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Wzrost poprzez sport aktywności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku , poprawa ich umiejętności i sprawności ogólnej a także wzrost aktywności społecznej osób objętych projektem

III     Uczestnictwo

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
 • Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie
 • W trakcie trwania imprezy sportowej wszystkim uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie.
 1. Nagrody
 • Dla trzech najlepszych osób z każdej kategorii startowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
 1. Informacje dodatkowe
 • Ilość miejsc ograniczona;
 • Planowany termin i miejsce przeprowadzenia turnieju: 16.06.2024 – 24.06.2024 , Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • Szczegółowe informacje dotyczące turnieju zaplanowanego w ramach projektu ukazywać się będą sukcesywnie na stronie www.stowarzyszenieaktywizacja.pl, a także dostępne one będą w biurze Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Niepełnosprawnych Ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 Wałbrzych,
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na dosan.walbrzych@gmail.com oraz pod nr tel. 608101752 (poniedziałek-piątek, godz. 09:00-15:00).

Serdecznie zapraszamy

Zarząd DOSAN Wałbrzych